Quanh Tôi

Toàn cảnh Giáng Sinh 2016 tại Giáo Xứ Đông A

Read More

Đức Thánh Cha tiếp Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Trần Đại Quang

Chiều thứ tư 23-11-2016, ĐTC đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà Nước Việt Nam, Ông Trần Đại Quang. Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh nói rằng: ”Chiều hôm nay, 23-11-2016, ĐTC đã tiếp kiến Chủ tịch Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, Ông Trần Đại Quang. Sau đó, Ông đã gặp

Read More

Trực tiếp Đêm hoan ca mừng Đại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô

https://www.giaoxudonga.com/

Read More